Beelddenken

Beelddenken is het denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Het beelddenkende kind een voorkeur heeft voor het ordenen van de wereld met niet-talige middelen. Kinderen die blijvend primair beelddenken, kunnen problemen krijgen op school op het gebied van taal, rekenen, tekstbegrip, concentratie en werktempo. Beelddenkers denken anders en leren anders en hebben daarom andere hulp nodig om een eigen passende leerstrategie te ontwikkelen.

Lees meer >>>

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie zijn kinderen bij wie de normaalste leerwetten niet werken. De normale leerwetten zeggen: oefening baart kunst. Maar bij een kind met dyscalculie wil de kunst maar niet ontstaan. 

Lees meer >>>

Welkom op de site van de Leerpraktijk Oosterbeek!


Op deze site vindt u informatie over mijn werkwijze en visie.
Heeft u vragen? Bel gerust of stuur een e-mail.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie verwerken informatie in hun hersenen anders. Ze denken anders en ze leren anders. In ons huidige onderwijssysteem wordt de leerstof talig en stap voor stap aangeboden. En daar wringt de schoen. Voor deze groep kinderen is het niet vanzelfsprekend de omschakeling te maken naar het begripsmatige leersysteem.

Lees meer >>>